Home Consultaties betrokkenen rondom jeugdhulp

Consultaties betrokkenen rondom jeugdhulp

Om de doelen uit onze regiovisie te realiseren hebben we de inzet nodig van verschillende betrokkenen rondom jeugdhulp. Denk bijvoorbeeld aan mensen in het onderwijs, de gezondheidzorg, het buurt- en welzijnswerk. Bij de ontwikkeling van onze regiovisie hebben deze groepen ook meegedacht hoe we de best mogelijke hulp aan onze jeugdigen kunnen bieden én hoe we die hulp ook in de toekomst beschikbaar houden. Nu we daadwerkelijke stappen gaan zetten, willen we opnieuw in gesprek hoe we tot een nauwere samenwerking kunnen komen. De eerste bijeenkomsten zijn gepland. Heeft u in uw werk ook met jeugdhulp te maken maar nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mailtje naar programmasecretarisNVO@breda.nl

Speciaal voor de betrokkenen rondom jeugdhulp hebben we een film gemaakt, over de veranderingen in de jeugdhulp. Zo bent u in ruim een kwartier op de hoogte van de recente ontwikkelingen en meteen goed voorbereid op het gesprek.