Regionale contactgegevens

Breda

Toegang
De toegang tot de jeugdhulp voor de gemeente Breda verloopt via het CJG (CJGBreda)

NaamTelefoonnummerMailadres
CJG0800-4440003[cijferspostcode]@cjgbreda.nl

Berichtenverkeer
Voor vragen over een 315 bericht of een 301 bericht kunt u contact opnemen met onderstaande contactperso(o)n(en):

NaamMailadres
Administratie Team Regisseurs Jeugdberichtenverkeerjeugd@breda.nl

Declaratie
Vanaf 1-1-2021 kunt u voor vragen over de declaratieberichten en uitbetalingen die betrekking op 2021 contact opnemen met het Team Zorgadministratie WBO.

NaamTelefoonnummerOnline vragenformulier
Zorgadministratie WBO076-5293636Online vragenformulier