Home Regiovisie en Nieuwe inkoop

Regiovisie en Nieuwe inkoop

De juiste en beste zorg voor de jeugdige, dát doel staat voor alle partijen, gemeenten, aanbieders, onderwijs en andere partners voorop. De jeugdhulp staat onder grote druk. De passie, inzet en kwaliteit waarmee zorgaanbieders hulp verlenen is evident. Maar om de kwaliteit en de zorg op de juiste plek te kunnen waarborgen wordt er binnen de regio WBO aan drie grote opgaves gewerkt: een gezamenlijke Regiovisie, een andere manier van contracteren en inkoop, en een intensievere regionale samenwerking. Zo zorgen we ervoor dat er geen jeugdigen in de knel komen.