Home Regiovisie en Nieuwe inkoop Veelgestelde vragen FAQ Regiovisie en ontwikkelopgaven

Veelgestelde vragen

Hoe ziet mijn samenwerking met de gemeente er tot 1 januari 2023 uit?

Heb je een contract met een van de gemeente van Regio WBO dat doorloopt tot eind 2022? Dan blijft deze vanzelfsprekend gewoon doorlopen. Het jaar 2021 gebruiken we intensief om een Regiovisie vast te stellen en een aanbesteding in te richten die bij deze visie past. Op 1 januari 2023 hopen we met de nieuwe systematiek te gaan werken.

Hoe worden aanbieders bij de transformatie van de jeugdhulp in Regio WBO betrokken?

Wij geloven in samenwerking met het gehele jeugdhulplandschap. Een net kan nog zo fijnmazig zijn als je het niet met zijn allen strak blijft trekken, biedt het net geen veiligheid. Jeugdhulpaanbieders zijn onze partners met wie we de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om goede en passende hulp op de juiste plek te realiseren. Onze missie verschilt niet van die van aanbieders immers. Daarom hebben we de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met ook aanbieders en organiseerden we verschillende bijeenkomst waarin aanbieders werden geïnformeerd en ze hun vragen konden stellen (er staat nog een aantal sessies gepland; klik hier voor meer info).
We kiezen voor strategisch partnerschap: samen met jeugdhulpaanbieders – en de rest van het jeugdhulplandschap – gaan we uitdagingen en opgaven detecteren, ontwikkelen en
oplossen. We vragen van aanbieders dat ze samen met ons ontwikkelen, leren, innoveren en inspireren. Op die manier kunnen we tegelijkertijd passende jeugdhulp bieden én de transformatiekracht in het jeugdhulplandschap versterken.
Vanaf 2023 gaan wij samen met het jeugdhulplandschap aan de slag met een aantal ontwikkelopgaven om de jeugdhulp in de regio te versterken. Vanzelfsprekend zijn de aanbieders hier intensief bij betrokken.

Heeft Regio WBO een gezamenlijke ambitie?

De vijf gemeenten van Regio WBO hebben hun gezamenlijke visie op een sterk jeugdhulplandschap vastgelegd in de Regiovisie. De Regiovisie is geschreven na een gedegen blik op de jeugdhulp in de regio. Wat gaat er goed, wat moet er beter? Waar knelt het en waar mag meer ruimte komen? Wat moeten we nu grondig en misschien op een andere manier gaan aanpakken? De Regiovisie formuleert een consistente koers in een jeugdhulpstelsel dat continu in beweging is. Het is ons kompas voor duurzame transformatie en samenwerking.
In de Regiovisie is niet alles in beton gegoten, maar formuleren we leidende principes, kernwaarden en ontwikkelopgaven op basis waarvan we met het gehele jeugdhulplandschap kunnen werken aan het grote doel: de juiste en beste jeugdhulp, zo dichtbij mogelijk.
Een belangrijk sleutelaspect in de Regiovisie is samenwerking. Samenwerking tussen gemeenten, met de aanbieders en andere partners in het jeugdhulplandschap, met de toegang en met het voorliggend veld.

Voor hoelang is deze visie ontwikkeld?

De Regiovisie formuleert een consistente koers in een jeugdhulpstelsel dat continu in beweging is. Het is ons kompas voor duurzame transformatie en samenwerking. In de Regiovisie is niet alles in beton gegoten, maar formuleren we leidende principes, kernwaarden en ontwikkelopgaven. Deze ontwikkelopgaven pakken we samen met het jeugdhulplandschap op. Er is daarin ruimte voor reflectie, leren, finetuning en aanpassing. Want een pasklaar antwoord op grote vragen is er nog niet. Die gaan we samen zoeken met alle partners. Hoe lang de Regiovisie ‘houdbaar’ is, is dus nog niet bekend. En dat is niet erg.

In hoeverre is de regiovisie en nieuwe inkoop het gevolg van bezuinigingen?

Hoewel budgetten niet leidend moeten zijn in de jeugdhulp, zijn de uitgaven sinds de decentralisatie in 2015 fors toegenomen. Dit heeft grote impact op de gemeentelijke begrotingen. Dit is een landelijk beeld dat ook geldt voor Regio WBO. Het aantal jeugdhulpvragen stijgt en trajecten duren langer. Ook de complexiteit van de jeugdhulpvragen neemt toe. We zien ook dat het beheersbaar houden van het jeugdhulpaanbod met bijna 250 gecontracteerde aanbieders veel inspanning vraagt. Ons leidende principe zorggeld = zorggeld komt hiermee in de knel. Datzelfde geldt voor het samen transformeren van de jeugdhulp.
We zetten in op strategisch partnerschap met een kleiner aantal (samenwerkingsverbanden van) aanbieders. Dit uitgangspunt heeft zeker niet alleen te maken met het beheersbaar houden van de contractkosten. Het open-house model met bijna 250 gecontracteerde aanbieders heeft bijvoorbeeld niet geleid tot de gewenste ontschotting waarmee op- en afschalen van hulp mogelijk is. En juist dat is ontzettend belangrijk voor doorstroom en uitstroom in de jeugdhulp. Er moet dus iets veranderen. Er is meer slagkracht nodig.
Vanaf 2023 gaan wij samen met het jeugdhulplandschap en een kleiner aantal aanbieders aan de slag met een aantal ontwikkelopgaven om de jeugdhulp in de regio te versterken. Vanzelfsprekend zijn de aanbieders hier intensief bij betrokken.

In hoeverre is de regiovisie en nieuwe inkoop het gevolg van de kwaliteitsonderzoeken?

De kwaliteitsonderzoeken die momenteel lopen bij een aantal jeugdhulpaanbieders zijn geen aanleiding geweest voor de Regiovisie en vernieuwing van inkoop & partnerschap.

Wat bedoelt de gemeente met "systeemgerichte aanpak (is nog beter dan individueel behandelen)"?

We bedoelen hiermee dat we kijken naar de jeugdige in hun context: dat is het gezinssysteem waarin zij leven en hun omgeving. De gedachte hierbij is dat gezin en omgeving elkaar beïnvloeden. Als we naar de hele context kijken, kunnen we de jeugdige beter en gerichter helpen.

Staat je vraag er niet bij?