Home Advies Toegang Kr8-Kollektief (ook wel jeugdbeschermingstafel)
Advies Toegang

Kr8-Kollektief (ook wel jeugdbeschermingstafel)

Het Kr8-Kollektief is de jeugdbeschermingstafel van de Regio West-Brabant 0ost (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout). Een jeugdbeschermingstafel is een samenwerking tussen de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming. Aan deze tafel wordt een Verzoek tot Onderzoek (VTO) besproken. Een VTO wordt ingediend door een medewerker van de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling. Van een VTO ontvangen beide ouders in principe een afschrift.

Waarom een Verzoek tot (VTO)?
Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind/de kinderen in een gezin. Veiligheid kan daarbij in het geding zijn. Hulpverlening in het vrijwillige kader komt niet (voldoende) van de grond of heeft niet voldoende effect, waardoor de zorgen blijven bestaan. De indiener van het VTO vindt het nodig dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen naar de vraag of een gedwongen kader van hulpverlening nodig is. Het gaat hierbij om een kinderbeschermingsmaatregel, meestal een ondertoezichtstelling (OTS).

Wie zitten er aan tafel?
Vaste deelnemers zijn:

  • de (pleeg)ouders
  • het kind (in principe vanaf 12 jaar)*
  • de indiener van het verzoek
  • een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
  • een medewerker van jeugdbescherming Brabant
  • de (onafhankelijk) voorzitter van het Kr8-Kollektief
  • een notulist

Vaak worden ook andere hulpverleners uitgenodigd die al bij het gezin of het kind betrokken zijn. Dit geldt ook voor steunpilaren uit het netwerk van de ouders of het kind/de kinderen.

* Kinderen vanaf 12 jaar hebben voorafgaand aan de bespreking een kort gesprek met de onafhankelijk voorzitter en de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe verloopt het gesprek?
De voorzitter stelt bij de start de aanwezigen aan elkaar voor en legt het verloop van het gesprek uit. Alle aanwezigen krijgen vervolgens de tijd en ruimte om te vertellen wat zij van de situatie vinden. Daarbij kunnen vragen gesteld worden om de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen.

Bij de bespreking is de (actuele) situatie rondom het kind/de kinderen het uitgangspunt. Centraal staat de vraag of de Raad voor de Kinderbescherming wel of geen onderzoek gaat doen. Het besluit hierover valt aan het einde van de bespreking, zodat de uitkomst voor alle deelnemers tegelijkertijd helder is.

Tijdens de bespreking komen niet alleen de zorgen over het kind/de kinderen aan de orde, maar ook wat goed gaat in het gezin. Er wordt gekeken naar waar het is vastgelopen in het vrijwillige kader en of er alsnog afspraken tot stand kunnen komen waardoor een raadsonderzoek (nog) niet nodig is. Als er nog goede afspraken mogelijk zijn, kan het Kr8-Kollektief het besluit over wel of geen onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming een aantal maanden -meestal drie- aanhouden. Na afloop van deze periode koppelt de indiener van het VTO aan het Kr8-Kollektief terug of de afspraken worden nagekomen en of een raadsonderzoek nog nodig is. Op dat moment kan het Kr8-Kollektief alsnog besluiten om een raadsonderzoek te laten starten.

Waar is het gesprek?
De besprekingen van het Kr8-Kollektief vinden voor alle gemeenten plaats op een maandag in het stadskantoor van de gemeente Breda (Claudius Prinsenlaan 10, Breda). Er is een groot parkeerterrein (betaald) op het tegenover het stadskantoor gelegen Chasséveld.

Meer informatie over de Raad voor Kinderbescherming
Uitgebreide informatie over een beschermingsonderzoek en een ondertoezichtstelling is te vinden op de website van de Raad voor de Kinderbescherming:

  1. Brochure Over de Raad voor de Kinderbescherming
  2. Brochure Als opvoeden een probleem is
  3. Brochure Als uw kind onder toezicht gesteld wordt