Home Advies Toegang Kr8-Kollektief (jeugdbeschermingstafel)
Advies Toegang

Kr8-Kollektief (jeugdbeschermingstafel)

Het Kr8-Kollektief is de jeugdbeschermingstafel van de Regio West-Brabant 0ost (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout). Een jeugdbeschermingstafel is een samenwerking tussen de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming. Aan deze tafel wordt een Verzoek tot Onderzoek (VTO) besproken. Een VTO wordt ingediend door een medewerker van de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming Brabant. Van een VTO ontvangt een ouder met gezag een afschrift. (Een ouder zonder gezag ontvangt een afschrift als de gezaghebbende ouder daarvoor toestemming geeft.)

Waarom een Verzoek tot Onderzoek (VTO)?
Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind/de kinderen in een gezin. Veiligheid kan daarbij in het geding zijn. Hulpverlening in het vrijwillige kader komt niet (voldoende) van de grond of heeft niet voldoende effect, waardoor de zorgen blijven bestaan. De indiener van het VTO vindt het nodig dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen naar de vraag of een gedwongen kader van hulpverlening nodig is. Het gaat hierbij om een kinderbeschermingsmaatregel, meestal een ondertoezichtstelling (OTS).

Wie zitten er aan tafel?
Vaste deelnemers zijn:

  • de ouders
  • het kind (in principe vanaf 12 jaar)*
  • de indiener van het verzoek
  • een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
  • een medewerker van Jeugdbescherming Brabant
  • de (onafhankelijk) voorzitter van het Kr8-Kollektief
  • een notulist

Vaak worden ook anderen uitgenodigd zoals pleegouders of hulpverleners die al bij het gezin of het kind betrokken zijn. Ouders mogen zich laten ondersteunen door een professional, bijvoorbeeld een professionele vertrouwenspersoon of een persoonlijk begeleider. Op verzoek van een ouder kan ook iemand uit het netwerk van de ouder(s) of het kind/de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn; hiervoor is toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder.

* Kinderen vanaf 12 jaar hebben voorafgaand aan de bespreking een kort gesprek met de onafhankelijk voorzitter en de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe verloopt het gesprek?
De voorzitter stelt bij de start de aanwezigen aan elkaar voor en legt het verloop van het gesprek uit. Eerst licht de indiener van het VTO het verzoek toe. Vervolgens krijgen de ouders en de overige betrokkenen de gelegenheid om te reageren en aan te geven hoe zij tegen de zorgen aankijken. Daarbij kunnen vragen gesteld worden om de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen.

Bij de bespreking is de (actuele) situatie rondom het kind/de kinderen het uitgangspunt. Centraal staat de vraag of de Raad voor de Kinderbescherming wel of geen onderzoek gaat doen. Het besluit hierover valt aan het einde van de bespreking, zodat de uitkomst voor alle deelnemers tegelijkertijd helder is.

Tijdens de bespreking komen niet alleen de zorgen over het kind/de kinderen aan de orde, maar ook wat goed gaat in het gezin. Er wordt gekeken naar waar het is vastgelopen in het vrijwillige kader en of er alsnog afspraken tot stand kunnen komen waardoor een raadsonderzoek (nog) niet nodig is. Als er nog goede afspraken mogelijk zijn, kan het Kr8-Kollektief het besluit over wel of geen onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming een aantal maanden -meestal drie- aanhouden. Na afloop van deze periode koppelt de indiener van het VTO aan het Kr8-Kollektief terug of de afspraken worden nagekomen en of een raadsonderzoek nog nodig is. Op dat moment kan het Kr8-Kollektief alsnog zelfstandig besluiten om een raadsonderzoek te laten starten.

Waar is het gesprek?
De besprekingen van het Kr8-Kollektief vinden voor alle gemeenten plaats op maandag in het Stadskantoor van de gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda.

Parkeren
Er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid in de buurt van het Stadskantoor. Op loopafstand liggen de parkeerterreinen Beyerd-Vlaszak, Chasséveld en parkeergarage Het Turfschip.

Openbaar vervoer
Het Stadskantoor ligt op 10 minuten loopafstand van station NS. Diverse buslijnen stoppen aan de dichtbij gelegen halte Vlaszak. Kijk op www.9292.nl voor de dienstregeling.

Meer informatie over de Raad voor Kinderbescherming
Uitgebreide informatie over een beschermingsonderzoek en een ondertoezichtstelling is te vinden op de website van de Raad voor de Kinderbescherming:

  1. Brochure Over de Raad voor de Kinderbescherming
  2. Brochure Als opvoeden een probleem is
  3. Brochure Als uw kind onder toezicht gesteld wordt


Informatie voor professionals
Een VTO indienen kan via PGAx ZVH Baronie Breda - Portaal

Wanneer het Kr8-Kollektief het VTO op donderdag vóór 13.00 uur ontvangt, volgt de bespreking doorgaans 10 dagen later op maandag.

E-mail: kr8kollektiefwbo@breda.nl