Home Nieuws en ontwikkelingen

Meerkosten regeling 2022

Hier vindt u informatie over de meerkosten regeling 2022.

Lees meer

Leerbijeenkomsten Suïcidepreventie in de jeugdzorg

Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd (BEN) Brabant/ Zeeland ondersteunt een serie van 3 leerbijeenkomsten over Suïcidepreventie in de jeugdzorg. In de bijgaande flyer vind je het waarom, het doel en de inhoud van de serie bijeenkomsten en een link om je aan te melden.

Lees meer

Interview met Walter Laurijssen van Pro6

Elf jaar geleden is Pro6 begonnen vanuit de visie dat jeugdigen het beste geholpen worden als het hele systeem wordt betrokken en als de hulp in de omgeving van het gezin plaatsvindt.

Lees meer

Uitnodiging congres RET + BEN 30 juni 2022

Hier vindt u de uitnodiging voor het congres RET + BEN op 30 juni 2022.

Lees meer

BEN Informatie mail Maart 2022

Hier vindt u de BEN Informatie mail Maart 2022.

Lees meer

Inzet Methodieken als EMDR binnen vaktherapie

Hier vindt u informatie over het inzetten van methodieken als EMDR binnen vaktherapie.

Lees meer