Home Cookies

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De informatie in dit tekstbestand wordt door uw browser bewaard. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem bijvoorbeeld weet of u bent ingelogd.
Nut en noodzaak

De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van onze website. De gemeente Breda meet het gebruik van de website met cookies om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen en 'tracking cookies' van andere partijen worden niet gebruikt.

Uw privacy

Uit privacy overwegingen verzamelt de gemeente Breda zelf de gebruiksgegevens van de website. De gemeente deelt deze gegevens niet met derden en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. De gemeente maakt hiervoor dus géén gebruik van commerciële partijen en er worden ook geen 'tracking cookies' van derde partijen geplaatst. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.

Do Not Track

De gemeente Breda respecteert de 'Do Not Track' (DNT) functie van uw browser. Als u de 'Do Not Track' functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan worden er helemaal geen gebruiksgegevens van uw bezoek aan de website van de gemeente Breda opgeslagen.