Home Contact Oosterhout
Contact

Oosterhout

Toegang

U kunt met vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdzorg of welzijn terecht bij de voor u vertrouwde plekken, zoals bijvoorbeeld consultatiebureau, jeugdverpleegkundige, huisartsondersteuner Jeugd, maatschappelijk werk van Surplus, MEE, wijkverpleegkundige of jongerenwerk.
Indien u vragen heeft over ondersteuning kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout via het algemene nummer: 140162. U komt zo in contact met de frontoffice van het Sociaal Domein, waar de medewerkers u helpen bij het vinden van een oplossing of u naar het juiste aanspreekpunt leiden.

Naam Telefoonnummer Mailadres
Frontoffice Sociaal Domein 140162 www.oosterhout.nl (via contactformulier)

Berichtenverkeer
Voor vragen over een 315 bericht of een 301 bericht kunt u contact opnemen met onderstaande contactperso(o)n(en):

Naam Telefoonnummer Mailadres
Wendy Roovers 0162-489256 / 14 0162 berichtenverkeerjeugd@oosterhout.nl

Declaratie
Voor vragen over de declaratieberichten en uitbetalingen kunt u contact opnemen met het Team Zorgadministratie WBO.

Naam Telefoon Online vragenformulier Mailadres
Zorgadministratie WBO 076-5293636 Online vragenformulier zorgadministratiewbo@breda.nl