Home Advies Toegang Regionaal Expertiseteam (RET)
Advies Toegang

Regionaal Expertiseteam (RET)

Regionaal Expertise Centrum West-Brabant Oost

In 2017 was op de televisie een documentaire over Alicia. Alicia wordt op 1-jarige leeftijd uit huis geplaatst en verhuisde van plek-naar-plek. Alicia liep vast in haar ontwikkeling en gedwongen hulpverlening werd ingezet. Iedereen die betrokken was, wist niet goed wat Alicia nodig had. Er werd veel hulp ingezet, maar niets bleek te werken. De schade en gevolgen namen juist toe dan af en dat willen we juist voorkomen. Het schetst een beeld van de onmacht bij betrokkenen rondom een kwetsbaar meisje en haar gezin.

Een dergelijk voorbeeld komt helaas nog steeds voor in de hulpverlening. Als hulpverlener wil je graag een kind helpen en niet dat het kind zich veilig kan ontwikkelen. De meeste kinderen redden zich en groeien veilig op in gezinnen. En als er hulp nodig is, sluit deze aan en kan het traject goed worden afgesloten. Voor die kinderen die hulp nodig hebben en vastlopen in het jeugdhulpverleningslandschap en ‘tussen het wal en het schip vallen’ is de overheid gaan nadenken hoe dit verholpen kan worden.

In 2019 besluit het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het Boven Regionaal Expertise Netwerk (hierna BEN) op te richten binnen de provincies. In 2021 start het BEN o.a. in de provincie Noord-Brabant en Zeeland. Het BEN is gericht op: consultatie en advies, ondersteunen bij het organiseren van hulp (delen van kennis) het en leren-en ontwikkelen.

Het BEN geeft sturing aan vijf regionale expertise teams in de provincies.

Het Regionaal Expert Team West-Brabant Oost (RET WBO) is een van deze regio’s. De regio is gericht op de vijf gemeenten: Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena. Het RET is er voor alle casuïstiek waarbij het binnen het huidige jeugdhulpstelsel in de regio onvoldoende lukt om tot de inzet van passende zorg te komen. Bijvoorbeeld door een onvoldoende passend aanbod vanwege de complexiteit, onduidelijkheid over wat de passende zorg is of wachtlijstproblematiek. Het RET kijkt met een open en kritische blik naar casuïstiek en brengt op basis van de ingebrachte informatie een advies uit ten aanzien van het verdere hulptraject. Of gaat op een creatieve en/of out-of-the-box werkwijze op zoek naar een doorbraak om toch de best passend hulp of plek voor elkaar te krijgen. Het RET bestaat uit een voorzitter, gedragsdeskundige, procesondersteuner, vaste expertleden vanuit een van de zorgcombinaties binnen de regio (Sterk Huis, GGZ, Amarant etc.)) en/of flexibele inzet van experts vanuit jeugdhulpaanbieders (stichting de ASS, Pro6, Self doen wat Werkt, Impegno etc).

Doelgroep
Jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

Doelstellingen RET

 1. Voor iedere jeugdige en het gezin uit de regio een passende oplossing voor de ondersteuningsvraag ongeacht de complexiteit
 2. Een bijdrage leveren aan een lerend jeugdstelsel door te leren van casuïstiek middels leersessies en data bij te houden. Dit laatste doet het RET onder andere door het invullen van de landelijke RET-monitor waarin een aantal gegevens over de ingebrachte casuïstiek wordt ingevoerd en verzameld.

Route

De werkwijze en de route van het RET?

 1. Ouders, contactpersoon afdeling jeugd gemeente/CJG en betrokkenen lopen vast in de zorg. Alles lijkt ingezet te zijn en de vraag is: hoe nu verder? Het betreft ook geen gesloten plaatsing want hiervoor is er een andere route, namelijk een Civiel Traject Beraad welke je kunt aanvragen via www.viajeugd.nl/files/upload/50/civiel-trajectberaad-almata.pdf. Het besluit is dus om de casus aan te melden bij het RET en deze wordt ingeschakeld
 2. De contactpersoon gemeente/CJG doet een aanmelding bij het RET door een mail te sturen naar: retwbo@breda.nl. Dit met toestemming van de ouders. De ouder met gezag kan ook een aanmelding doen. De aanmelding kan ook anoniem (met enkel de initialen) worden gedaan. De voorzitter probeert helder te krijgen wat de vraag is en in hoeverre de casus wel/niet RET waardig is? Bij stap 2 is ook een gedragsdeskundige betrokken van het Jeugd Advies Team. Wat kunnen redenen zijn zodat het RET passend is?
 • Het is onvoldoende duidelijk welke zorg de jeugdige (en zijn gezinssysteem) nodig heeft. Je vraagt dan het RET hier een advies over uit te brengen.
 • De benodigde zorg kan onvoldoende georganiseerd worden vanwege wachtlijstproblematiek. Je vraagt het RET om mee te denken over een passend alternatief dan wel overbruggingszorg.
 • Je krijgt de benodigde zorg onvoldoende georganiseerd vanwege een gebrek aan een passend aanbod en vraag het RET om samen tot een passend aanbod (op maat) te komen.
 • Je krijgt de passende zorg onvoldoende georganiseerd vanwege een visieverschil of een ander knelpunt binnen de keten en vraag het RET om een advies uit te brengen.
 • De GI loopt vast in het vinden van een passende plek en wil hierin ondersteuning
 1. Is het RET passend? De RET-voorzitter vraagt informatie op bij de aanmelder en gaat een groot-overleg plannen. Hierbij zijn aanwezig: ouders, betrokken netwerk van de casus ven vanuit het RET: voorzitter, gedragsdeskundige, vaste expertleden van de regio.
 2. Groot-overleg vindt plaats en er worden vervolgafspraken gemaakt. De RET-voorzitter geeft sturing aan het proces, volgt deze, evalueert en sluit de casus af.
 3. Afsluiting casus

Overige informatie

It takes a village to raise a child. Deze uitspraak uit de Afrikaanse cultuur betekent dat iedereen in het dorp zijn verantwoordelijkheid, oftewel leiderschap, neemt over de kinderen die er rondlopen. Hieruit kunnen we lering trekken door samen op te trekken om de kinderen veilig op te laten groeien zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwassen personen die zich kunnen redden in de maatschappij. Hoe kunnen we samen optrekken en wat als dit niet lukt? Het RET is gestart in augustus 2023 met leerbijeenkomsten om stil te staan bij vastgelopen casuïstieken om hier lering uit te trekken. De gestelde vragen kunnen zijn: wat ging er goed en wat zou er beter kunnen? De uitkomsten nemen we mee in de regionale beleidsoverleggen ter verbetering van het jeugdhulpverleningslandschap. Op deze wijze proberen we te blijven leren-en te ontwikkelen met elkaar.

Tot slot: Als het RET hopen we dat deze informatie duidelijkheid heeft gegeven over de werkwijze en waar we voor staan. Als het RET willen we samen ‘de kinderen in de knel’  helpen en  komen tot mooie oplossingen. Als het RET willen we ook een soort spiegel zijn wat er niet werkt en hoe dit anders kan in het jeugdhulpverleningslandschap.

Wil je wat meer informatie weten over de werkwijze van het BEN of jezelf laten inspireren, zie ook: benbrabantzeeland.nl/wat-is-ben/

Heeft u nog vragen of wil je dat we meedenken ter consulatie? Dat kan ook. Stuur dan een mail naar retwbo@breda.nl of bel 06-25755398. Contactpersoon: Judith van Boxtel (voorzitter RET WBO)

Aanmelden kan via deze link: https://www.breda.nl/aanmelden-ret-wbo