Home Kennisplatform Jouw ingebrachte mentor (JIM)
Kennisplatform

Jouw ingebrachte mentor (JIM)

JIM header

JIMaanpak als alternatief voor uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet goed gaat met een jongere. Maar een kind uit zijn vertrouwde omgeving halen, doet vaak meer kwaad dan goed. Gelukkig is er een alternatief: de JIMaanpak.

Wat is een JIM

JIM staat voor jouw ingebrachte Mentor. De jongere kiest zelf een vriend, tante, buurman of een andere volwassene die hij vertrouwt. Iemand die hij al kent uit zijn omgeving, iemand die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uitgevoerd moet worden. Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), kan deze persoon goed meedenken en de professionals adviseren. De professional ondersteunt de JIM op een manier die voor iedereen werkt. Het doel is een lange termijn relatie. Professionals wisselen, maar de JIM blijft!

Zo thuis mogelijk

Het InVerbindingsteam met JIM in het Regio West-Brabant Oost is een intersectoraal team dat intensieve en systeemgerichte behandeling geeft aan gezinnen met complexe problemen met de inzet van zo’n informele mentor: de JIM. Door het duurzaam versterken van gezinnen en hun omgeving, neemt de noodzaak voor uithuisplaatsing af en kunnen kinderen zoveel mogelijk opgroeien in hun eigen gezin en omgeving

Waar voorheen jeugdhulpverlening het voortouw nam bij het maken van een plan van aanpak, is dat nu anders. Eerst zoeken we naar een vertrouwenspersoon voor de jongere. Deze JIM krijgt de lead. Het is van essentieel belang om iemand te vinden waar de jongere vertrouwen in heeft. Die vertrouwenspersoon kan meer tot stand brengen dan hulpverleners.

InVerbindingsteam

Meer weten over de JIM-aanpak en het InVerbindingsteam? Neem contact op via jimwbo@ggzbreburg.nl.