Home Advies Toegang Crisisinterventie Team (CIT)
Advies Toegang

Crisisinterventie Team (CIT)

Voor acute hulp aan alle kinderen en jongeren uit de WBO-gemeenten:

  • Altena,
  • Breda,
  • Drimmelen,
  • Geertruidenberg
  • en Oosterhout

staat het crisisinterventieteam (CIT) klaar. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via Meldpunt Crisiszorg 0800 5099.

Acuut Hulp

Als de spanningen binnen een gezin oplopen, kan de veiligheid van kinderen (ernstig) worden bedreigd. Bijvoorbeeld als:

  • Kinderen suïcidaal zijn
  • Kinderen zijn weggelopen
  • Ouders in paniek zijn
  • Ouders zijn opgepakt door de politie
  • Ouders of kinderen gewelddadig zijn

Iedereen die ziet dat het fout dreigt te gaan met de veiligheid van een kind, kan contact opnemen: de kinderen zelf, de ouders, politie, ziekenhuis, huisarts, buren, leraren en omstanders.

Werkwijze

De melding komt binnen bij het algemene Meldpunt Crisiszorg.  Zij checken of er inderdaad sprake is van een acute dreiging. Zo ja, en zijn er kinderen bij betrokken, dan zetten zij de melding door naar het CIT. De CIT medewerker neemt snel contact op met de melder en gaat zo nodig naar de situatie toe. De CIT-medewerker maakt een inschatting van de veiligheid en voert indien nodig interventies uit. De medewerker zoekt zo veel mogelijk naar interventies waar de ouders en het kind mee instemmen. Dat lukt gelukkig meestal wel. Zodra er een soepele overdracht mogelijk is, neemt de lokale toegang de regie op de hulpverlening over.

Als er geen instemming komt voor de in te zetten interventies én die voor de veiligheid van het kind wel nodig zijn, kan de medewerker de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. De CIT medewerker werkt samen met Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant (gedwongen kader) en Veilig Thuis. Beslist de rechter dat de hulp voortgezet wordt binnen een gedwongen kader,  dan neemt de jeugdbescherming de regie op de hulpverlening over.

Advies en Veiligheidsinschatting

De CIT-medewerkers werken nauw samen met de hulpverleners in de lokale toegang. Zij onderhouden over en weer contact. Zo zoeken zij elkaar op bij dreigende crisis of zeer complexe zaken. Samen kunnen zij ter plaatse een veiligheidsinschatting maken. Ook kan bij een situatie van oplopende spanningen alvast een vooraanmelding worden gedaan. Na een crisisinterventie kan de CIT medewerker het lokale team nog even ondersteunen als dat nodig is.

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over de manier waarop de CIT-medewerker met je omgaat. Als je niet genoeg of niet de juiste informatie krijgt, of als je het niet eens bent over de manier waarop beslissingen genomen worden. Kan je een berichtje sturen naar www.breda.nl/klachtindienen. De leidinggevende van het CIT belt jou dan terug om te horen wat er gebeurd is. Hij zal ook vragen aan de medewerkers wat er gebeurd is. We noemen dat hoor en wederhoor. Als je het niet eens bent met de reactie kan je een klacht indienen bij de gemeente waar je woont.

Wil je meer weten over het CIT, het privacyreglement of de klachtenprocedure? Mail dan naar: cit.wbo@breda.nl.