Home Uitvoer regiovisie Ontwikkelopgaven
Uitvoer regiovisie

Ontwikkelopgaven

Er gaat al veel goed in de jeugdhulp. Maatschappelijke ontwikkelingen én ontwikkelingen in ons jeugdstelsel vragen om extra energie, juist voor de jeugdigen die het ’t hardste nodig hebben. Samen met de partners in en rondom de jeugdhulp zijn we tot de volgende ontwikkelopgaven gekomen.

  • Zo thuis mogelijk
  • Innovatiekracht
  • Participatie jeugdigen
  • Ervaringsdeskundigheid als expertise
  • Onderwijs en jeugd in verbinding
  • Samenwerking, triage, verwijzen
Zo thuis mogelijk