Home Proclaimer

Proclaimer

Actuele en juiste informatie

Gemeente Breda streeft naar actuele en correcte informatie op haar website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd niet juist en/of niet volledig is. U kunt géén rechten ontlenen aan de informatie op haar website. Gemeente Breda aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op haar website.

Komt u iets tegen dat niet juist of verouderd is? Wilt u dan contact op ons opnemen.

E-mailgebruik

Alle informatie, die u doorgeeft, behandelt gemeente Breda vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruikt gemeente Breda uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft doorgegeven. Gemeente Breda behandelt uw e-mail vertrouwelijk, maar sluit niet uit dat een e-mail door derden ingezien wordt. Meer over privacy.

Gemeente Breda probeert om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres jeugdhulp@breda.nl of via het contactformulier binnenkomen, binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Afbeeldingen website

Wilt u informatie over het gebruik van beeldmateriaal van deze website, neem dan contact op.

Links naar andere websites

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u via deze website websites bezoeken die niet van gemeente Breda zijn. Gemeente Breda heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.