Home Regio WBO Wat doet de Regio WBO
Regio WBO

Wat doet de Regio WBO

5 gemeenten hebben zich regionaal verbonden om gezamenlijk de niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te kopen. Deze 5 gemeenten vormen de Regio West-Brabant Oost. Binnen deze regio vallen de gemeenten: Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

In opdracht van deze 5 gemeenten voert een team taken rondom de Inkoop- en Contractmanagement jeugdhulp voor de regio WBO uit. Taken die hieronder vallen zijn: inkoop van niet vrij toegankelijke jeugdhulp, contractbeheer, voortgangsgesprekken, verantwoording en facturatie (monitoring). Team WBO heeft ook de taak om samen met de lokale gemeenten en jeugdhulpaanbieders de jeugdhulp af te bakenen maar ook kwalitatief door te ontwikkelen. De verlening van hulp gaat niet via Regio WBO, maar vormt een driehoek tussen gemeente, jeugdhulpaanbieder en inwoner.