Home Marktconsultatie aanbieders

Marktconsultatie aanbieders

Zo’n 150 jeugdhulpaanbieders kwamen naar de informatieavond Uitvoer Regiovisie. De gemeente vertelde over de andere inrichting van het jeugdzorglandschap waar we met zijn alle voor gekozen hebben, dat vraagt om verandering en beweging. Een beweging waarin veel partijen in onze regio betrokken zijn of binnenkort betrokken worden. De jeugdhulpaanbieder worden hier prominent bij betrokken, want alleen samen kunnen we die verbetering te weeg brengen.

Consultatie aanbieders