Home Marktconsultatie aanbieders

Marktconsultatie aanbieders

Zo’n 150 jeugdhulpaanbieders kwamen naar de informatieavond Uitvoer Regiovisie. De gemeente vertelde over de andere inrichting van het jeugdzorglandschap waar we met zijn alle voor gekozen hebben, dat vraagt om verandering en beweging. Een beweging waarin veel partijen in onze regio betrokken zijn of binnenkort betrokken worden. De jeugdhulpaanbieder worden hier prominent bij betrokken, want alleen samen kunnen we die verbetering te weeg brengen. Heeft u de avond gemist, of wilt u alle informatie nog eens nalezen, in week 15 publiceren we de presentatie met samenvatting.

Bijeenkomsten

Van april tot juni staan verkennende gesprekken gepland. Deze zijn interactief waar we de thema’s samen verder uitwerken en verrijken. We gaan een intensief traject aan, niet alle jeugdhulpaanbieders zullen aan alle gesprekken deel kunnen nemen. Als gemeenten proberen we alle aanbieders zo goed mogelijk te faciliteren. De voorbereidende documenten en verslagen staan op voor iedereen

 Aanmelden voor de bijeenkomsten is verplicht.

Woensdag 12 aprilInloop 12.30, van 13.00 – 17.30Verkennende gesprekken: strategisch partnerschap en taakgerichte uitvoeringsvariantRiethil 11, Breda
Donderdag 20 aprilInloop 12.30, van 13.00 – 17.30Verkennende gesprekken: locale teams en sturingRiethil 11, Breda
Dinsdag 9 meiInloop 16.00, van 16.30 – 21.00Verkennende gesprekken: sociale basis en samenspelMoya, Oosterhout
Woensdag 31 meiVervalt  
Dinsdag 13 juniNa-middag, tijd volgtEerste terugblik op consultatiefaseStadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10


Consultatie aanbieders